Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

JanDogs

Kauppiaantie 25

Y-tunnus 2828527-1

info.jandogs@gmail.com

www.jandogs.fi

+358 44 243 4308

JanDogsin asiakasrekisteri

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja liitoiminnallisten päätöstentietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää sähköiseen markkinointiin vastaanottajan suostumuksella.

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Janita Peura

Rekisterin nimi:

JanDogs asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja liiketoiminnallisten päätösten tietolähteenä. Rekisteriä voidaan käyttää sähköiseen markkinointiin vastaanottajan suostumuksella. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Tietoja kerätään sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, sekä mahdollista yhteydenottoa varten (esim. sairastapauksissa koulutusten siirto). Vain välttämättömät tiedot kerätään tilauksia ja kurssille osallistumista varten.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaan nimen, sähköpostin, laskutusosoitteen ja tilaustiedot. Koiran tiedot ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Tietojen säilytysaika:

Asiakkaan tietoja säilytetään toistaiseksi. Asiakas voi milloin tahansa pyytää poistamaan asiakastietonsa rekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakasrekisterin pakolliset tiedot saadaan asiakkaan tilatessa tuotteita.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat suojattu tietosuojalain edellyttämällä tavalla. Rekisterin pitäjä on sitoutunut suojaamaan kaikki henkilötiedot lukkojen ja/tai salasanojen takana. Rekisterinpitäjällä on myös voimassaoleva viruksentorjuntaohjelmisto tietoteknisissä välineissään. Tietoihin pääsevät käsiksi rekisterin pitäjä, sekä kolmannet osapuolet, jotka ovat välttämättömiä tilatessa tuotteita. Näitä kolmansia osapuolia ovat:

 • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
 • Paytrail (maksunvälittäjä)
 • Stripe, klarna (maksunvälittäjä)
 • Google Analytics

Asiakkaan oikeudet:

Asiakkaalla on oikeus

 • oikeus tutustua henkilötietoihinsa
 • oikeus oikaista henkilötietojaan
 • oikeus henkilötietojen poistamiseen
 • oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
 • oikeus tietojen siirtoon
 • oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittely kirjallisesti postitse tai sähköpostitse osoitteeseen info.jandogs@gmail.com
 • oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle, jos epäillään asetusten rikkomista

Asiakkaan hyväksyntä:

Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivulla www.jandogs.fi asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilösuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti. Rekisterinpitäjä voi päivittää tietosuojaa ja rekisteriselostusta milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Voimassa 2.9.2021 alkaen