Kameravalvonta

Tallentavan kameravalvonnan rekisteriseloste


REKISTERIN NIMI
Tallentava kameravalvonta on JanDogs koirakoulussa osoitteessa Ratamotie 18 90580 Oulu. 

REKISTERINPITÄJÄ
JanDogs
Y-tunnus 2828527-1
Kauppiaantie 25 90460 Oulunsalo
044 243 4308

Tämän rekisterin vastaava yhteyshenkilö
Yrittäjä Janita Peura
Kauppiaantie 25 90460 Oulunsalo
044 243 4308


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYN PERUSTEET
Kameroiden avulla valvotaan kiinteistön koirakoulun halliosaa. Valvonnasta on kerrottu asianmukaisilla kylteillä. Tarkoituksena ja käsittelyn perusteena on omaisuuden suojaaminen, sekä tilojen mahdollinen sääntöjen vastainen käyttö. Käyttötarkoituksena on lisäksi rikostapauksien ennaltaehkäisy, sekä selvittäminen. Kameroiden reaaliaikaista kuvaa ei seurata.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Valvontakamerat ovat käytössä 24h/vrk ja ne tallentavat vain, kun hallissa on liikettä. Tallennus tapahtuu muistikortille. Valvontakamerat eivät tallenna puhetta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähteinä toimivat kameroiden tallentamat videot valvonta-alueilla tapahtuvista liikkeistä osoitteessa Ratamotie 18 90580 Oulu.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
Kameroiden tallentamia tietoja ei luovuteta säännöllisesti mihinkään. Pyynnöstä kameroiden tallentamia tietoja luovutetaan poliisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA TIETOJEN SÄILYTYS
Valvontakameroiden ohjaus tapahtuu yrittäjän kännykällä siihen tarkoitetulla sovelluksella. Yrittäjän puhelimeen pääsy on suojattu salasanalla. Yrittäjän puhelimeen ei ole pääsyä muilla ihmisillä. 

REKISTERIIN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyn oikeus tarkastaa tietonsa ja vaatia tiedon poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö on maksullinen, jos edellisestä tarkastuspyynnöstä on kulunut alle vuosi. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan tiedot, mitä häntä koskien rekisteriin on talletettu. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta poistoa laissa säädetyin perustein tai rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja oikeuksien perusteella.

REKISTERÖIDYN OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

YHTEYDENOTOT OIKEUKSIEN KÄYTTÄMISEKSI
Tietojen tarkastus- ja poistopyynnön osalta pyyntö on annettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin vastuuhenkilölle. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää asiakasta täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja todistamaan henkilöllisyytensä.

Oulussa 9.5.2022